Home / Sekolah Kami / Mutiara Integrated Secondary School (MISS)

Mutiara Integrated Secondary School (MISS)

www.miss.edu.my

Penubuhan Sekolah Menengah Islam Tahfiz al-Amin (SMITA) dan Mutiara Integrated Secondary School adalah satu usaha pendidikan oleh sebuah syarikat, Persada Mesra Sdn Bhd (948920-H) yang tidak bermotifkan keuntungan.

Persada Mesra Sdn Bhd telah melantik Jamaah Pengurusan seperti yang dikehendaki oleh Enakmen Kawalan Sekolah-sekolah Agama Rakyat 1996 Negeri Perak  Jamaah Pengurusan adalah bertanggungjawab ke atas segala halatuju, dasar dan perjalanan harian SMITA dan Mutiara Integrated Secondary School.

Tujuan SMITA dan Mutiara Integrated Secondary School ditubuhkan ialah untuk melahirkan generasi muslim yang bertaqwa, berakhlak mulia, berfikiran terbuka dan berjiwa tajdid. SMITA dan Mutiara Integrated Secondary School bercita-cita dan merancang untuk menyediakan landasan yang betul bagi para pelajar melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang pengkhususan agama. Peluang juga akan dibuka luas untuk para pelajar yang berminat dalam bidang profesional seperti perubatan, kejuruteraan, senibina dan seumpamanya. Dalam masa yang sama mereka juga akan dipastikan supaya sentiasa peka kepada tanggungjawab asasi sebagai khalifah Allah dan bergerak aktif dalam usaha-usaha memperbaiki keadaan ummah. Bagi mencapai matlamat ini SMITA dan Mutiara Integrated Secondary School akan menggunakan pendekatan pendidikan pintar yang menekankan kefahaman, pemikiran dan komunikasi dua hala di antara guru dan pelajar dan di antara sesama pelajar dalam semua mata pelajaran termasuk agama / dini.

Pelajar akan digalakkan untuk memperluaskan skop bacaannya supaya tidak hanya terikat dengan buku-buku teks sahaja. Kemudian mereka dikehendaki untuk menerangkannya di dalam kelas. Pemahaman mereka boleh dikritik atau disangkal oleh pelajar-pelajar yang lain. Dengan demikian mereka akan terbiasa membaca, berfikir  dan berkomunikasi, berbanding dengan hanya menunggu input yang disediakan oleh guru-guru.

Pendekatan yang sama akan diaplikasi juga dalam matapelajaran diniah / Islam berbanding dengan kebiasaan menghafaz semata-mata. Mata pelajaran aqidah, fiqh dan akhlak akan diulas dengan merujuk kepada pemahaman ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang berkaitan.

Penguasaan berbahasa Arab dan Inggeris akan menjadi tumpuan khusus bagi memantapkan kefahaman Islam para pelajar dan membantu mereka mengharungi realiti kehidupan dunia moden yang serba mencabar ini. Para pelajar perlu sentiasa diingati tentang kemunduran dan kelemahan umat Islam hari ini dan kewajiban setiap Muslim untuk membantu memperbaiki keadaan itu.

Dengan pendekatan yang sebegini dan dengan sentiasa memohon bantuan Allah, kami meyakini percaya SMITA dan Mutiara Integrated Secondary School akan mengeluarkan sejumlah Muslim profesional yang cerdik yang akan berperanan secara aktif dalam membela umat, InsyaAllah.