Home / TAJAAN / BORANG TAJAAN

BORANG TAJAAN

BAHAGIAN A : PENAJA
Nama : ……………………………………… Tel. Bimbit : ………………………………………
Alamat : ……………………………………… Tel. Rumah : ………………………………………
……………………………………… E-Mail : ………………………………………
………………………………………  
   
Majikan/
Perniagaan
: ……………………………………… Nama Isteri : ………………………………………
Jawatan : ……………………………………… Tel. Bimbit : ………………………………………
Pendapatan Bulanan : ……………………………………… E-Mail : ………………………………………