Home / Takwim / Takwim 2018

Takwim 2018

TAKWIM MAAHAD TAHFIZ MUTIARA KESELURUHAN

* Termasuk Sabtu & Ahad.

DASAR CUTI MAAHAD TAHFIZ MUTIARA

Jumlah hari cuti awam tahun 2018 adalah 16 hari termasuk hari Keputeraan Sultan Terengganu.  Empat hari jatuh pada hari Sabtu dan Cuti Maahad.  Maka baki cuti awam yang ditambah kepada Cuti Maahad adalah 12 hari.  Jumlah cuti awam yang digunakan di atas adalah 10.  Dua hari bakinya akan diserahkan kepada diskresi Mudir menetapkannya.

SISTEM CUTI MAAHAD TAHFIZ MUTIARA

16 hari cuti awam akan ditolak jika jatuh pada hari Sabtu (tidak berganti) atau dalam cuti-cuti Maahad di atas. Baki cuti awam selepas ditolak seperti di atas akan dikumpulkan dan ditambahkan kepada:

  • Cuti Hari Raya Puasa
  • Cuti Hari Raya Haji
  • Cuti Hujung Tahun

Mengikut urutan di atas.

Jika cuti-cuti Hari Raya Puasa dan Hari Raya Haji jatuh dalam cuti Maahad, baki cuti awam ditambah kepada Cuti Hujung Tahun.  Jika masih berbaki Mudir dikuasakan mengguna diskresinya.

Dalam tahun 2018 Chinese New Year hari ke 2 jatuh pada Sabtu, Cuti Hari Raya Puasa 2 hari dan Hari Raya Haji jatuh dalam Cuti Maahad.  Maka jumlah cuti awam jadi 12 (16 – 4) hari.  5 hari ditambah kepada Hari Raya Puasa, 5 hari ditambah Cuti Hujung Tahun dan 2 hari bakinya mengikut diskresi Mudir.

* Jatuh pada hari Sabtu atau Cuti Maahad.